Våre lagspelarar 
 
 
  
 
  
 
Informasjonsskriv for deltakarane og foreldra på Flo Aktiv 2017!

Følg linken under så finn du litt informasjon om veka som kjem.

Informasjonsskriv for Flo Aktiv 2017

Karneval og cowboyfest under Flo Aktiv!

Vi står no foran ei veke med Glede, Engasjement og Gode opplevingar under Flo Aktiv 2017. Og når veka er slutt blir det avslutningar for alle dei ulike aktivitetane. 

Det startar med Cowboyfest i Western-byen for deltakarane på Byggemoro fredag frå kl 12.30. Deretter tar vi turen til Stryn Kulturhus får å sjå framsyninga til Dans og Scenekunst deltakarane kl 17.00. Laurdagen startar kl 09.00 med fotballturnering og vi avsluttar Flo Aktiv 2017 med stort Karnevalsopptog gjennom sentrum laurdag ettermiddag.

Her blir det mykje moro!

Aktivitetsplan 2017!

Det er snart klart for Flo Aktivitetsveke 2017! Vi startar med innsjekk og innformasjonsmøte på Stryn Stadion måndag kl 16.30. Her blir det også grilling, diverse aktivitetar og utdeling av årets utstyrspakke. 

Vi ynskjer alle deltakarane hjerteleg velkomne til Flo Aktiv 2017!

Her er linken til Aktivitetsplanen:

Aktivitetsplan 2017

Kontaktinfo Flo Aktiv 2017

Markane IL er med på Flo Aktiv 2017!

Flo Aktiv har fortsatt fokus på at allsidighet er viktig! Derfor får deltakarane på den yngste fotballgruppa (7-10 år) også delta på andre morsomme aktivitetar i tillegg til fotball. 

I år vil dei  få prøve seg på orientering ein halv dag. Det er fyrste gong orientering er med på programmet vårt, og vi er så heldige å få med oss Markane IL til å hjelpe oss med dette. Markane IL har eiga orienteringsgruppe og vil sørge for at dette blir ein spennande og morsom opplevelse for dei yngste deltakarane. Søskenmoderasjon på Flo Aktiv 2017

Flo Aktiv har beslutta å innføre søskenmoderasjon på kr 500,- under årets aktivitetsveke. Dette betyr at dersom søsken melder seg på vil prisen for born nr 2, 3 osv være kr 1.450,-. I påmeldingsmenyen vel de då pakke A for born nr 1 og så pakke C for dei andre borna i søskenflokken.

Vi har tidlegare hatt prisforskjell for born som er medlem i andre idrettslag enn i Stryn og Hornindal kommunar, eller ikkje medlem i idrettslag. Vi vil også gå vekk frå denne prisdifferensieringa slik at det i år blir same pris uavhengig av kva idrettslag ein er medlem i. I påmeldingsmenyen kan derfor alle no velge pakke A. 

For dei dette berører som allereie har betalt påmeldingsavgifta vil vi tilbakeføre differansen. For dei som har motteke faktura men ikkje betalt, vil vi sende ny faktura med riktig beløp i løpet av nokre dagar.    

No nærmar det seg!!!

Det er i dag kun 4 veker igjen til Flo Aktivitetsveke 2017 startar, og påmeldingane tikkar inn dagleg. 

Mandag 19.juni kl. 16.30 startar vi opp med registrering og utdeling av utstyr. Kl. 17.00 inviterer vi til stor grillfest for alle deltakarane på Flo Aktiv. Det bli lagt til rette for ulike aktivitetar for store og små på stadion frå kl. 16.30. Velkommen til ei veke med Glede, Engasjement og Gode opplevingar!

Alle hovudinstruktørane er på plass og her følger ein liten presentasjon av dei:

Flo aktiv Fotball VM 11-14 år - Martin Knutsen Dolvik og Are Njøten.

Vi har som kjent endra litt på fotballtilbodet for dei eldste deltakarane. Alle i aldersklassa 11-14 år vil i år få ei rein fotball-tilbod veke med  Fotball VM som tema. Her skal deltakarane bli betre kjent med eit av verdas 4 leiande fotballnasjonar - Brasil, England, Spania eller Italia, lære om fotballfilosofien og kulturen til landet og til slutt representere landslaget i Fotball VM. 

Hovudansvaret for Flo Aktiv Fotball VM 11-14 år har Martin Knutsen Dolvik. Martin har mellom anna UEFA-B lisen og NFF-leder 2 kompetanse. Han har trenererfaring frå Arna-Bjørnar og Sogndal og var i 2016 assistentrenar og spelarutviklar for Kaupanger sitt damelag. Han er no ansatt som Trenarutviklar Jentefotball og Spelarutviklar i Stryn Fotball, samt at han er ein del av trenerteamet til herrelaga til Stryn med ansvar for Stryn 2.

Han har også med seg Are Njøten i teamet på Flo Aktiv. Are er sportsleg leiar for Stryn Fotball, og har i ei årrekke trena aldersbestemt fotball i klubben.

Fotball 7-10 år - Johann Sigurdsson og Jon-Terje TjellaugJon-Terje frå si tid som spelar på A-laget til Stryn.

Også for dei yngste deltakarane på fotball har vi eit meget solid team, Duoen Sigurdsson/Tjellaug har påtatt seg det sportslege ansvaret for 7-10-åringane og det er vi veldig glad for! 

Dette er våre mest erfarne og utdanna trenarar med solid trenarerfaring både frå barne- og seniorfotballen. Johann er for tida hovudtrenar for herrelaget til Stryn og Jon-Terje trenar 2 aldersbestemte lag i klubben. I tillegg har dei to i fleire år hatt ansvaret for våre populære fotballskular i vinterhalvåret - Teknikkskulen og Nordfjord Ekstra.

Med seg vil dei også ha spelarar frå herre- og damelaga til Stryn.Johann i kjent stil frå sidelinja som trenar for herrelaget til Stryn.

Byggemorro 9-14 år - David Sigurdsson

OBS! Få plassar igjen!

Dette er årets nye aktivitet på Flo Aktiv! Her får borna være med å bygge opp ein liten Western-by, frå ide og planlegging til bygga står ferdig. 

Vi samarbeider med den lokale bedrifta Feel Free Production og dagleg leiar David Sigurdsson. Bedrifta har hatt ei stor utvikling siste åra og har spesialisert seg på skreddersydde møbell-løysingar.

Her har vi begrensa antall deltakarar - det nærmar seg fullteikna så her lønner det seg å være raskt ute dersom ein ynskjer å være med!Scenekunst - Torstein Tvinnereim

Scenekunst er blant dei mest populære aktivitetane under aktivitetsveka. Torstein har sagt ja til å påta seg ansvaret i år også - for fjerde året på rad. Han har brei erfaring frå ulike typar framsyningar, mellom anna frå revy, musikal og teaterstykker. Han vil også i år skrive eit heilt nytt stykke eksklusivt for Flo Aktiv.Dans - Martine Evebø og Angelica Dyveke Årvik

Også Martine har lang erfaring som instruktør for dansegruppa på Flo Aktiv. I 2016 vart også Angelica med i teamet og begge har heldigvis sagt ja til å bli med også i år. Dansegruppa jobbar tett i lag med Scenekunst og gruppene skal i lag vise fram teaterstykke med dansenummer for deltakarar og foreldre fredag ettermiddag.
Velkomen til Flo Aktiv 2017!

No er det endeleg klart for påmelding til Flo Aktiv 2017, og vi lovar ei spennande veke med mykje moro også i år!
Blant nyhetene for årets veke er ein heilt ny aktivitet som aldri før har vore med på Flo Aktiv, nemlig «Byggemoro»! Her får borna teste kreativiteten sin og bli med å bygge ein heil western-by frå start til mål!

I tillegg blir fotballtilbodet for dei eldste deltakarane, 11-14 år, ein rein fotball-skule med eksklusivt fokus på fotball og med ei spennade og morosam vinkling! For dei yngste, 7-10 år, vil vi bringe vidare allsidighets-verdiane til Flo Aktiv. Hovudfokuset blir på fotball, men her vil ein variere med andre spennande aktivtetar i tillegg. 

For påmelding: Trykk "Påmelding" i venstre kant på sida!

Her finn du ein nærmare beskrivelse av alle aktivtetane under årets aktivitetsveke:

Flo Aktiv Fotball VM 11-14 år

Har du nokon gong drøymt om å vinne VM?  I sommar kan du akkurat det!! 

Under Flo Aktiv i sommar kan alle mellom 11-14 år melde seg på Flo Aktiv Fotball VM. Deltakarane blir delt inn i 4 av verdas leiande landslag: Brasil, England, Italia og Spania. 

Dei skal lære om landets kultur, bruke treningsmetodar frå landet og i «VM» på slutten av veka spele på samme måte som det representative landets landslag!
«Kven er det som kjem til å setje den avgjerande straffa? Neymar? Rooney? Inzigne? Iniesta?».

Vil du være med på ei lærerik veke med fotball og kultur? Meld deg på Flo Aktiv Fotball VM 11-14 år!
Vi gleder oss til å sjå deg der!! 


Fotball 7-10 år

Også her vil hovudfokuset være på fotball og utvikling av fotballferdigheter. Deltakarane vil få delta på fotballaktivitetar kvar dag, men vil i tillegg få prøve seg på fleire andre spennande og morosame aktivitetar. Allsidighet er viktig for borna og dette er noko Flo Aktiv også ynskjer å ivareta. 

Det kjem meir informasjon om dei ulike tilleggsaktivitetane etter kvart på heimesida og facebook.
Byggemoro 9-14 år

Årets nye spennande aktivitet på Flo Aktiv er «Byggemoro». Dei fleste vaksne hugsar vel tilbake til sin eigen barndom og kor moro det var med bygging av hytter i skog og mark.


(Illustrasjonsfoto)

På Flo Aktiv 2017 kan borna få mulighet til å være med å bygge ein heil liten Cowboy-by, med sheriffkontor, fengsel, stall, saloon osv. Deltakarane får være med i heile prosessen, frå ide og planlegging til bygningane står ferdig i skogen rundt speidarhuset.

I samarbeid med vår lokale bedrift Feel Free Production, og dagleg leiar David Sigurdsson, vil borna få kyndig rettleiing samstundes som dei får bruke fantasien og være kreative i møte med utfordringar som alltid dukker opp i ein byggeprosess.

Meld deg på "Byggemoro 9-14 år".  Dette blir kjekt!


(Illustrasjonsfoto)

 
Dans og Scenekunst

Dans og Scenekunst har utvikla seg til å bli blant dei absolutt mest populære aktivitetane under aktivitetsveka. Her får deltakarane bli med og øve inn eit teaterstykke og dansenummer med stor framsyning i Kulturhuset foran deltakarar og foreldre fredagskvelden. Dersom du liker dans og teater er dette noko for deg.
Merk at det er ei gruppe for dans og ei for Scenekunst.

Påmeldingsfrist for alle aktivitetar er satt til 11.juni!
Flo Aktiv 2017!

Glede - Engasjement - Gode opplevingar

Planlegginga av Flo Aktiv 2017 er i gang og vi lovar ei super veke i år også! 

Også i år vert Flo Aktiv arrangert i veke 25 med innsjekking måndag 19.juni. Vi vil opne opp for påmelding i løpet av første halvdel av mars så følg med på Heimesida vår og Facebook i vekene som kjem. Aktivitetsplan 2016!
 
Det er snart klart for Flo Aktivitetsveke 2016! Vi startar i Strynehallen måndag frå kl 16.00 med innsjekking og informasjonsmøte. Her blir det også utdeling av årets utstyrspakke og litt underhaldning. 
 
Vi ynskjer alle deltakarane hjerteleg velkomne til Flo Aktiv 2016!
 
Under finn du link til Aktivetsplanane
 
 
 
Flo Aktiv 2016!
 
Påmeldingane til Flo Aktiv 2016 er godt i gang, men her er fortsatt plass til fleire! Her er litt informasjon om dei forskjellige aktivitetane du kan velge mellom under Aktivitetsveka.
 
Allsidighet er ein viktig del av Flo Aktiv. Sjølv om deltakarane velger ein hovudaktivtet får dei også prøve seg i nokre av dei forskjellige andre aktivitetane også. Unntaket er deltakarane på Action Camp, som av praktiske grunnar ikkje deltek på andre aktivitetar. 
 
Hugs påmeldingsfristen som er 13.juni!

 
Fotball:
 
I 2015 var dei dyktige instruktørane frå  Coerver Coaching med oss for første gong på Flo Aktiv. Coerver er eit anerkjent fotballtreningsprogram over heile verda, og har fokus på utvikling av fotballferdigheter og at alle skal ha det kjekt med fotballen uansett kva ambisjonar ein har og kva ferdighetsnivå ein er på. 

Det er med stor glede vi kan fortelle at Coerver kjem tilbake på Flo Aktiv også i 2016, og vi legg opp til at alle som vel fotball som hovudaktivitet vil få minst ein heil dag i lag med Coerver-instruktørane. Johann Sigurdsson har sportsleg ansvar for fotballen under Flo Aktiv, og i tillegg til Coerver har han  også med seg spelarar frå herre- og damelaga til Stryn som instruktørar.
 
 
 
 
Action Camp:
 
Vår nye hovudaktivtet i 2015, Action Camp, viste seg å være veldig populær. Action Camp har base på Nordfjord Fritidssenter og har spennande aktivitetar som til dømes fjellklatring/rapellering, padling, turar og mykje anna moro med vår flotte natur som utgangspunkt! 

Leiarar for Action Camp er Øystein Hesjedal og Einar Dons Brath som begge har god erfaring frå friluftsliv og aktivitetar i skog og mark gjennom Stryn Leirskule som dei driv.
 
Dessverre er Action Camp også i år fullbooka. Sidan dette er aktivtetar som foregår ute i naturen, har vi bestemt at vi må begrense antall deltakarar for å sikre at alle får ein best mogleg oppleving. 
 
 
 
Turn:
 
Etter at Turngruppa i Stryn starta opp att med aktiviteten i 2009 har gruppa hatt ein stor vekst av aktive turnarar dei siste åra.  Dei har også vore eit fast innslag på Flo Aktivtetsveke og det er gledeleg for oss at Turn også i 2016 er med som hovudaktivitet.
 
Turn har tilhaldsstad i Strynehallen og i år er det Espen Stølen frå Turngruppa i Stryn T&I som har sportsleg ansvar for aktivitetane. Så likar du å utfordre deg sjølv i luftige hopp og andre akrobatiske kromspring er Turn den aktiviteten du skal velge!
 
 
 
 
Friidrett:
 
Også friidrettsgruppa er ein populær gjenganger under aktivtetsveka. Kvar veke i sommarhalvåret er det trening for alle friidrettsinteresserte born og ungdomar i Stryn på det nye flotte dekket på Stryn Stadion! 
 
Jarle Konstali-Lødemel og gjengen i Friidrettsgruppa har mange spennande og artige øvelsar som trenar opp spenst, hurtighet, styrke og mykje anna. Gjengen er også kjent for sitt gode humør og det er liten tvil om at deltakarane på friidrett har det veldig moro under Aktivitetsveka! 
 
 
 
Dans og Scenekunst:
 
For mange er avslutningsshowet til Dans- og scenekunstgruppa i Kulturhuset på fredagskvelden høgdepunktet under Flo Aktivitetsveke. I løpet av veka øver borna på Scenekunst inn eit teaterstykke medan dansegruppa jobber med eit dansenummer. I løpet av 4 dagar har dei  i fellesskap satt dette saman til eit avslutningsshow  som dei viser fram til alle deltakarar og foreldre på fredagen.  

Dei to siste åra er det Torstein Tvinnereim (scenekunst) og Martine Evebø (dans) som har hatt ansvaret for desse gruppene. Heldigvis har begge sagt ja til å bli med i år også, med spesialskreve stykke og ny dans frå Torstein og Martine garanterer vi ei flott oppleving i Stryn Kulturhus!

Dette er aktivitetane for deg som liker å utfolde deg på ei scene, enten det dreier seg om dans eller teater.
 
 
 
 


God påmelding til Flo Aktiv 2016!
 
Vi har ein stor organisasjon i sving for å planlegge og organisere årets aktivitetsveke, og arrangementskomiteen til Flo Aktiv er veldig glade for å kunne fortelje at påmeldingane til årets veke strøymer på! bli
 
Action Camp vart fullbooka i løpet av få dagar, og også dei andre aktivitetane har meget god påmelding. Det er fleire år sidan vi hadde så stor oppslutning på dette tidspunkt.
 
Komiteen har i år satt ein påmeldingsfrist til 13.juni, så vi oppfordrar alle om å være tidleg ute med påmeldingane!
 
 
 
På biletet ser vi nokon av dei flinke og blide folka i arrangementskomiteen:
Frå venstre: Johann Sigurdsson (Ansvarleg fotball), Arve Aaning (Ansvarleg turn), Maria Storevik (Fadderansvarleg),  Annika Markwart-Kuck (Matansvarleg), Kjell Anders Waage-Pettersen (Parkering og reinhald), Siv Otterdal Bøe (Inkluderingsansvarleg), Yvonne Spronk-van Versendaal (Matansvarleg). Bak står frå venstre: Bente Frøholm ( Mat) og Monica Osvold (Mat). 
 
 
 
Midlertidig stopp i påmelding til Action Camp! 
 
Action Camp er populær også i år og vi må no dessverre sette ein midlertidig stopp for fleire deltakarar på denne aktiviteten i år.

Aktivitetane til Action Campen foregår ute i friluft, og for at alle deltakarane skal få ein best mogleg opplevelse har vi bestemt oss for at vi må setje ei grense for antall deltakarar.  

Aktivitetsveka har mange andre spennande aktivitetar og vi oppfordrar til å melde seg på ein av desse. 

 
 
 
Klart for påmelding til Flo Aktiv 2016!
 
Då er det opna for påmelding til Flo Aktivitetsveke 2016. Du kan velge mellom mange spennande aktivitetar som fotball, turn, friidrett, action camp, dans og scenekunst. Følg linken i venstre kolonne og meld deg på.
 
Vi vil fortløpande legge ut informasjon om dei ulike aktivitetane så følg med på Heimesida og Facebook framover! 
 
 
 
Arbeidet med Flo Aktiv 2016 er godt i gang!

Det er snart klart for påmelding til Flo Aktivitetsveke 2016! Vi har fått på plass ein ny og utvida organisasjon som er godt i gang med planlegginga, og vi lovar ei super veke også i år! 

På biletet ser de nokon av dei som jobber med Flo Aktiv!
 
 
 
Frå venstre: Kjell Anders Waage Pettersen, Bente Frøholm, Siv Otterdal Bøe, Maria Storevik, John Os og Eva Sefland

Flo Aktiv vert arrangert 20.-25.juni (veke 25), og vi vil opne for påmelding i løpet av komande veke (veke 10). 

Vi vil kome med informasjon fortløpande på heimesida og facebook så her er det berre å følge med. Allereie no kan vi røpe at Coerver Coaching blir med oss i år også med ansvar for fotball-delen av Flo Aktiv. 
 
 
 
 
 
Nedanfor finn du litt av det som skjedde på Flo Aktivitetsveke i 2015!

 
 
Moods of Norway og Flo Aktiv med Karneval 
 
Flo Aktivitetsveke samarbeider i år med Moods of Norway om karneval i Stryn sentrum laurdag 27.juni.

Karnevalet starter etter Flo Aktiv si tradisjonelle avsluntingsturnering i fotball, med oppmøte ved Strynehallen kl 12.45. Etter karnevalet vert det aktivitetar og konkurransar på Per Bolstad Plass i sentrum.

Kle deg ut i ditt flottaste kostyme og bli med! Dette blir moro for heile familien!
 

 
 
 
Litt om aktivitetane under Flo Aktivitetsveke.
 
Fotball 
 
I år stiller Coerver Coaching som instruktørar for Fotball-gruppa under Flo Aktivitetsveke! 

Alle fotballinteresserte i Stryn (og resten av landet) kjenner godt til gjengen frå Coerver. Dei har besøkt Stryn fleire gonger tidlegare, som instruktørar på Proffveka, Champions Academy og Påske-Campen.

Coerver er eit anerkjent fotballtreningsprogram over heile verda, med fokus på utvikling av ferdigheter og å ha det kjekt med fotball uansett ferdighetsnivå.

Liker du å spele fotball og har lyst til å utvikle deg som fotballspeler skal du melde deg på Flo Aktivitetsveke 2015! 
 

 
Friidrett 
 
Friidrett har vore ein viktig del av Flo Aktiv i fleire år. Jarle Konstali-Lødemel og den dyktige gjengen hans frå friidrettsmiljøet i Stryn er eit oppkome av spennande og morsomme aktivitetar!

Her tar ein i bruk all slags utstyr og hjelpemiddel i aktivitetane, og som de ser på bildet får heller ikkje den gamle bilen til Jarle stå i fred under veka.

Er du glad friidrett og allsidig og variert trening skal du velge Friidrett under Flo Aktiv 2015!
 
 
 
Turn 
 
Også turn har vore ein populær aktivitet dei siste åra. Under kyndig veiledning frå gode instruktørar med leiar Arve Aaning i spissen, får deltakarane utfordre seg sjølve i luftige hopp og kroppsbeherskelse. 

Etter nyoppstartinga for nokre år sidan har Turngruppa i Stryn T&I hatt stor medlemsvekst og turn er blitt ein populær fritidsaktivitet i Stryn. 


Turngruppa held til i Strynehallen under Flo Aktiv, og er eit meget godt valg for alle turninteresserte som har lyst til å utvikle ferdighetane sine meir. 
 

 
 
Dans og Scenekunst 
 
Eit av høgdepunkta under aktivitetsveka er avslutningsshowet i Kulturhuset der Dans- og scenekunstgruppa viser fram dansenummera og teaterstykket som dei har øvd inn i løpet av veka. 

I år som i fjor er det Torstein Tvinnereim (scenkunst) og Martine Evebø (dans) som har ansvaret for desse gruppene og det lover godt for avslutninga.

Dette er aktivitetane for deg som liker å utfolde deg på ei scene, enten det dreier seg om dans eller teater. 
 
 
 
Populær Action Camp på Flo Aktiv! 
 
Vår nye aktivitet på Flo Aktivitetsveke - Action Camp med Leirskulen - er blitt så populær at vi no dessverre må seie stopp for fleire deltakarar på denne aktiviteten i år.

Aktivitetane til Action Campen foregår ute i friluft, og for at alle deltakarane skal få ein best mogleg opplevelse har vi bestemt oss for at vi må setje ei grense for antall deltakarar. 

Aktivitetsveka har mange andre spennande aktivitetar og vi oppfordrar til å melde seg på ein av desse. 

Vi vil i komande veke legge ut litt meir om aktivitetsplanen til Action Campen, så følg med på Heimesida og Facebook!
 


Litt om ledarane for Action Campen:

Øystein Hesjedal:
Ein 34 år gamal gla`gut og trebarnsfar frå Frekhaug, utanfor Bergen, bachelorgrad i fysisk aktivitet og helse, grunnfag samfunnsfag og praktisk pedagogisk utdanning. Øystein har jobba som idrettslærar dei siste åtte åra og flyttar til Stryn sommaren 2015. Han elskar alle slags aktivitetar og må kunne reknast som veldig allsidig. Han har tidlegere spelt fotball for Sogndal i eliteserien. Øystein brenn for å skape gode opplevingar med andre og er alltid den som sørgjer for at folk rundt seg har det bra.


Einar Dons Brath:
Ein aktiv tobarnsfar som gjennom studietida fekk med seg ein bachelorgrad i idrett, fysisk aktivitet og helse, i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning og mellomfag i samfunnsfag. Dei siste åtte åra har han jobba med born og unge i grunnskulen og innanfor idretten. Einar er ein mann som alltid sprer glede rundt seg, og som naturleg tiltrekk seg borns interesse.


Øystein og Einar vil bli med i Strynehallen på innsjekkingsdagen slik at deltakarar og foreldre kan bli kjent med dei då. 

 
 
 
 
 
 
Coerver Coaching kjem til Aktivitetsveka! 
 
                                                      
 
 
 Dei fleste fotballinteresserte i Stryn kjenner etter kvart til gutta frå Coerver. Dei har dei siste åra vore ein viktig del av instruktørteamet på Proffveka i Stryn - i tillegg til Champions Academy og Coerver Påske Camp.

No utvider Coerver samarbeidet med Stryn Fotball og stiller som instruktørar på fotball-gruppa under Flo Aktiv 2015!

Coerver er eit anerkjent fotballtreningsprogram over heile verda, med fokus på utvikling av ferdigheter og å ha det kjekt med fotball uansett ferdighetsnivå.

Vi er glade for å ha dei med på Aktivitetsveka vår!

Meld deg på til Flo Aktiv ved å følge linken til venstre. Der kan du velge mellom spennande aktivitetar som friidrett, turn, dans, drama, Actioncamp frå Leirskulen i tillegg til fotball. 


 
Stryn Leirskule er med på Flo Aktivitetsveke 2015!
 

 
I år er det Friluftslivets År, og då passer det ekstra godt at Stryn Leirskule er med som hovudaktivitet på Flo Aktiv for første gong!

Det betyr at i tillegg til våre faste aktivitetar som fotball, friidrett, turn, dans og scenekunst, kan du også velge Leirskulen som aktivitet. Så om du likar å leike i og på vatnet, har lyst til å prøve deg på fjellklatring/rapellering og andre friluftslivs-aktivitetar, kan du velge ei veke med spennande opplevingar ute i den flotte Nordfjord-naturen!

Vi kjem med meir informasjon etter kvart, men følg linken til venstre for påmelding til Flo Aktiv 2